Nasza Patronka

Patronką kościoła parafialnego i całej wspólnoty parafialnej jest Niepokalanie Poczęta Najświętsza Maryja Panna. W Piśmie Świętym nie odnajdziemy tego tytułu, jednakże jest on zawarty w słowach archanioła Gabriela: Haire, [dosł. Raduj się!], Kecharitomene [Pełna Łaski]…

„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł” Łk 1.26-38

Wiara w uchronienie Maryi od grzechu pierworodnego sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Tradycja przez wieki zachowywała tę prawdę, która została ogłoszona jako dogmat dopiero w 1854r. przez błogosławionego papieża Piusa IX w bulli „Ineffabilis Deus”.

o Niepokalanym Poczęciu