OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11.11.2018 r.

1. Dziś XXXII niedziela zwykła – w naszej Ojczyźnie obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 100 lat temu Polska po 123 latach rozbiorów rozpoczęła powrót jako wolne i niepodległe państwo na mapę świata. Bogu Najwyższemu chwała! Niech Ojczyźnie naszej błogosławi!
2. Dziś także składamy najlepsze życzenia imieninowe ks. Marcinowi Boguckiemu!
3. Nabożeństwo wypominkowe dzisiaj o g. 16.15 – m.in. modlić się będziemy w intencji obrońców Ojczyzny.

4. Nabożeństwa wypominkowe w tygodniu są odprawiane o g. 17.00. Kolejność wypominek podana jest w gablocie.

5. We środę ostatnie nabożeństwo wypominkowe o g. 17.00 za zmarłych, których kartki wypominkowe wpłynęły później, a także bez adresu i za wszystkich zmarłych Parafian, którzy odeszli od listopada 2017 do 2018 roku. W piątek od 15.00 Godzina Miłosierdzia. W piątek wieczorna adoracja NS o 18.30 i spotkanie Odnowy w Duchu Świętym.

6. Spotkanie ministrantów i kandydatów w sobotę o g. 10.00.

7. Parafialny Zespół Caritas DL w Chojnowie informuje, że w dniach 13 – 14 listopada oraz w dniach 15 – 16 listopada wydawane będą artykuły żywnościowe. Zachęcamy zwłaszcza osoby starsze, które mają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegóły w gablocie.

8. Zachęcamy do czytania „Niedzieli” , „Gościa Niedzielnego”.

9. Zapraszamy na nową edycję nauk przedślubnych. Dzisiejsze, niedzielne spotkanie w salce parafialnej o g. 18.00.

10. Msza św. z modlitwą wstawienniczą o uwolnienie i uzdrowienie w przyszłą niedzielę, 18 XI, o g. 17.00. Zapraszamy wszystkich, którzy cierpią z powodu chorób ciała i osłabionych w życiu duchowym.

11. Radny naszego powiatu – p. Grzegorz Gapski- zaprasza mieszkańców Chojnowa na bezpłatne badania laboratoryjne. Odbędą się one 14 listopada w wyznaczonych godzinach w nowej Przychodni przy ul. Królowej Jadwigi. Szczegóły na plakacie.

12. Zapraszamy, w imieniu Pana Burmistrza do udziału w chojnowskich obchodach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – szczegóły znajdziemy na plakacie.

Dziękujemy za ofiary indywidualne składane na spłatę ogrzewania kościoła.

Parafialny Zespół Caritas DL w Chojnowie informuje, że w dniach 13 – 14 listopada w godz. 10.00-12.00 oraz w dniach 15 – 16 listopada w godz. 15.00-17.00 w siedzibie przy „Małym Kościele” wydawane będą artykuły żywnościowe. Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzą jeszcze nabór do Programu na rok 2018/2019. Kryterium dochodowe wynosi obecnie: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. Prosimy rodziny w trudnej sytuacji materialnej, w tym szczególnie emerytów i rencistów, o zgłaszanie się do OPS po skierowania.

PLAN
MODLITWY WYPOMINKOWEJ 2018

Nabożeństwo wypominkowe połączone ze Mszą świętą codziennie o godz. 17:00
12.11 poniedziałek – MICKIEWICZA, MAŁACHOWSKIEGO, PRUSA,
BOLESŁAWIECKA, ORZESZKOWEJ.
13.11- wtorek – WYSPIAŃSKIEGO, ZAPOLSKIEJ, ĆWIKLIŃSKIEJ, MODRZEJEWSKIEJ, BOGUSŁAWSKIEGO, GAŁCZYŃSKIEGO.
14.11- środa – za zmarłych, których KARTKI WYPOMINKOWE
WPŁYNĘŁY PÓŹNIEJ, a także BEZ ADRESU i za wszystkich zmarłych Parafian, którzy odeszli od listopada 2017 do 2018 roku