O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E    

Niedziela – XV Zwykła – 14.07.2024  

tel. do parafii 76 818 83 58, www.parafia-chojnow.pl, kancelaria@parafia-chojnow.pl