Diakonia muzyczna

diakonia_muzyczna„Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia…  Albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami: głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego” Ps 95.1-4

Grupa śpiewających i grających, która w pierwotnym zamyśle miała służyć pomocą w oprawie muzycznej uroczystości przeżywanych przez parafię, działa obecnie pomagając w modlitwie śpiewem podczas piątkowych spotkań modlitewnych, spotkań Odnowy w Duchu Świętym i wydarzeń przez nią organizowanych.