Żywy różaniecrozaniec

„Odmawiajcie różaniec codziennie” słowa Matki Bożej z I objawienia w Fatimie, 13 maja 1917 roku

Odpowiadając na ten apel wspólnoty dwóch róż różańcowych – Maryi Niepokalanej i Św. Maksymiliana modlą się codziennie dziesiątką Różańca. W sobotę zaś przed wystawionym Najświętszym Sakramentem dziękują i proszą za cały Kościół polecając także radości i smutki mieszkańców Chojnowa, wspierając szczególnie wszystkich uzależnionych.

Zapraszamy do modlitwy w każdy I czwartek i I piątek jak również w każdą sobotę o 8.00.
Spotkania formacyjne odbywają się w czwartki o 18.00.