Różaniec Rodziców

Zapraszamy rodziców do wspólnoty modlitewnej w intencji ich dzieci. Dostrzegając w świecie wiele zagrożeń powstała inicjatywa skupiająca rodziców odmawiających każdego dnia jedną 10-kę różańca. Dzięki temu w intencji tych dzieci odmawiany jest co dzień cały różaniec. Uczestnik Różańca Rodziców modli się za swoje dzieci i za dzieci pozostałych członków danej róży.

W naszej parafii mamy już dwie pełne róże (św. Rity i św. Moniki) Trwają zapisy do trzeciej róży św. Józefa.

Nie ma znaczenia wiek rodziców, ani dzieci. Rodziców, którzy chcieliby dać swoim dzieciom coś więcej niż tylko dobra materialne i są zainteresowani tą inicjatywą prosimy o zapisywanie się do tej róży w zakrystii.

W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:
1. O zachowanie wiary i obyczajów katolickich przez nasze dzieci.
2. O błogosławieństwo Boże dla naszych dzieci (również o to, aby trafiły w takie środowisko w którym najlepiej się będą rozwijać).
3. O ochronę naszych dzieci przed zagrożeniami duchowymi i demoralizacją.
4. O rozwój tej formy modlitwy – aby jak najwięcej dzieci i rodziców doświadczyło jej zbawiennych skutków.
5. W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty