ks. Mirosław Makowski
proboszcz

proboszcz

Urodzony 8 września 1973 r. w Bolesławcu. Ukończył legnickie seminarium i przyjął święcenia prezbiteratu dnia 30 maja 1998 r. Wikarym był w Zgorzelcu w parafii św. Bonifacego. Doktorat z teologii (specjalizacja – homiletyka) obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a dyplom z retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posługiwał we wspólnotach: Wiara i Światło, Domowy Kościół i Odnowa w Duchu Świętym. Przez 8 lat był przełożonym w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy jako ojciec duchowny. Pełnił funkcję Delegata Biskupa legnickiego ds. misji, był Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych w naszej diecezji. Jest diecezjalnym ojcem duchownym.

ks. Marcin Bogucki
wikariusz

Ukończył legnickie seminarium i przyjął święcenia prezbiteratu 24 maja 2014 r. Był wikariuszem w parafii Nawiedzenia NMP w Karpaczu.