Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętejsiostry

„Rozważ tylko, jaki to w sercu usłyszałaś Głos, który Cię powołał do służby Najświętszej Pannie” bł. Edmund Bojanowski

Wielki dar i łaska istnienia domu zakonnego na terenie parafii, którego mieszkanki zarówno modlitwą jak i posługą opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci, w sposób czynny realizują ewangeliczne rady jest dla wielu znakiem. Siostry posługują zarówno przy kościele jak i w prowadzonej ochronce i w chojnowskich szkołach.

Siostry zamieszkują w domu przy ul. Dąbrowskiego 4.