Schola dziecięca

schola„Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni!”
PS 95, 2

Celem scholi dziecięcej jest uwrażliwienie na wartość i piękno muzyki religijnej, rozwoju zainteresowań muzycznych i wokalnych. Spotkania pogłębiają naszą wiarę i wiedzę religijną, oraz przygotowują do świadomego przeżywania liturgii.

Scholę prowadzi s. Hiacynta, a tworzą ją dzieci z Ochronki i kl. I – VI Szkoły Podstawowej nr 3.
Śpiew dzieci towarzyszy nam na Mszy, w niedziele o godz. 10.00.

Próby scholi odbywają się w soboty o 10.00, w salce na plebanii.