Zapowiedzi przedślubne
15, 18 i 25 sierpnia
    2019

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAMIERZAJĄ ZAWRZEĆ:

Zapowiedź II i III.
Mateusz BIENIAS, zam. w Rokitkach oraz
Natalia Sylwia GAPSKA, zam. w Białej

Zapowiedź II i III.
Damian Kazimierz SKAŁECKI, zam. w Chojnowie oraz
Marta Agnieszka KURTASZ, zam. w Kunicach

Zapowiedź I, II i III.
Damian Kazimierz SKAŁECKI, zam. w Chojnowie oraz
Marta Agnieszka KURTASZ, zam. w Kunicach

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu powyższych małżeństw zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu u miejscowego Proboszcza