Zapowiedzi przedślubne
02, 09 i 16 września 2018

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAMIERZAJĄ ZAWRZEĆ:

Zapowiedź I, II i III.
Mariusz Leszek BLECHARZ, zam. w Jerzmanowicach oraz
Justyna DOMAŃSKA, zam . w Jerzmanowicach (wcześniej w Białej)

Zapowiedź I, II i III.
Cezary BIEŃKOWSKI, zam. w Sokołowie Podlaskim oraz
Karolina OSTAPIUK, zam . w Chojnowie

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu powyższych małżeństw zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu u miejscowego Proboszcza.