Zapowiedzi przedślubne
2018

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAMIERZAJĄ ZAWRZEĆ:

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu powyższych małżeństw zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu u miejscowego Proboszcza.