Zapowiedzi przedślubne
16, 23 i 30 czerwca 2019

SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAMIERZAJĄ ZAWRZEĆ:

Zapowiedź II i III.

Artur STANIAK, zam. w Wilczycach k/Legnicy oraz
Agnieszka MIŁUCH, zam. w Chojnowie

Zapowiedź I, II i III.

Karol Wojciech SCHMIDTKE, zam. w Gościcinie oraz
Aleksandra GRZĄDKOWSKA, zam. w Jerzmanowicach

Zapowiedź I, II i III.

Artur BUDŹKO, zam. w Wielkiej Brytanii (wcześniej – Chojnów) oraz
Natalia Marta BOCHENEK, zam. w Wielkiej Brytanii (wcześniej – Chojnów)

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu powyższych małżeństw zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu u miejscowego Proboszcza.