ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu powyższych małżeństw
zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu u miejscowego Proboszcza.