ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

24 wrzesień 2023 r., 01 październik 2023 r., 08 październik 2023 r.

 

Szymon Józef MALEC, zam. Okmiany i Elżbieta Elwira KONARSKA, zam. Osetnica

 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu powyższego małżeństwa

zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu u miejscowego Proboszcza.